Polityka prywatności

 Polityka prywatności sklepu internetowego Salonmeble.com.pl


1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: 

Salon Meblowy Zbrosławice Zakład Usługowo Handlowy Danuta Szybowska
ul.Wolności 130 Zbrosławice 42-674  NIP 6452152094

 3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą .
 • Adres wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru. 
 • Nr telefonu – kurier kontaktuje się z tobą telefonicznie podczas dostarczania towaru. Dzwonimy także w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową zgodnie z zasadami okreslonymi w newsletterze
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 
 • W celu lepszego dopasowania oferty w naszym sklepie internetowej stosujemy anonimowe statystyki Google Analitics oraz kod remarketingowy Google

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: 

 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia w naszej bazie przez okres dwóch lat (lub do innego czasu obowiązywania gwarancji) pozostawiamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).
 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. 

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego. 

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres biuro@salonmeble.com.pl lub listem poleconym na adres, który znajdziesz w zakładce kontakt.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ SALONMEBLE.COM.PL ZUH UL.WOLNOŚCI 130 ZBROSŁAWICE 42-674


Szanowni Państwo.

W dniu 25 maja 2018r. w Polsce zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (2016/679) z dnia 27 kwietnia 216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  9546/WE (dalej jako:  „RODO”). Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO w zależności do tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Administratorem  Państwa danych osobowych jest i pozostanie Zakład Usługowo Handlowy ul.Wolności 130 Zbrosławice 42-674 NIP 6452152094 REGON 240898222

Nasz firma przetwarza i będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży, bądź zawarciem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Salonmeble.com.pl (dalej jako: Umowa).

Ponadto nasza firma przetwarza i będzie przetwarzać informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (Internet, rejestr KRS, baza CEiDG),tworząc własną bazę danych. Wśród tych informacji mogą się pojawić dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych.

Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompleksowe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przez ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszej informacji.

Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

 1. Zgoda, to jest dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, wskazana w art. 6 ust.1 lit. A) RODO

 1. Wymogi kontraktowe to jest konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Umowy lub podjęcia z Państwa inicjatywy przed jej zawarciem (np. poprzez złożenie zamówienia towarów oferowanych przez nasz sklep), wskazane w art. 6ust.1  lit.b) RODO;

 2. Wymogi ustawowe  to jest konieczność wypełniania przez Salon Meblowy ZUH obowiązków prawnych  wynikających z przepisów prawa wskazane w art. 6 ust.1 lit.c) RODO;

 3. Uzasadnione wymogi administratora, to jest koniecznośc realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy wskazane w art. 6 ust.1  lit.f) RODO;


W oparciu o powyższe legalne podstawy przetwarzania danych Salon

Zakład Usługowo Handlowy w Zbrosławicach będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. W celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody- w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Salon Meblowy nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

 2. W celu oferowania produktów naszej firmy, analizy możliwości zawarcia Umowy, oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy lub jej wykonaniem, w tym poprzez budowanie Państwa profilu jako kontrahenta, analizowanie go i tworzenie prognoz oraz potrzeb, a następnie – w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa zamówień, a także zawarcia umów towarzyszących np. umów zabezpieczających wierzytelności .

 3. W celu przestrzegania przez naszą firmę Salon Meblowy ZUH przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych.

 4. W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu produktów Salonu meblowego. w związku z Umową, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu TI – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

 5. W celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej www.salonmeble.com.pl w zakładce kontakt – na podstawie wymogów kontaktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związanych jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas z następujących terminów:

 1. Przez czas, w którym prawa nakazują przechowywanie danych,  

 2. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których koniecznie jest dysponowanie danymi.

Pozyskane do Państwa dane będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Salon meblowy podmiotom tj.;

 1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz naszej firmy, np. dostawcą usług IT, audytorom, doradcom podatkowym i prawnym, na podstawie wmów o powierzenie przetwarzania danych osobowych

 2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych nasza firma opierać się będzie na  zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, a także zawarcia Umowy.

W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych  będą mieli Państwo prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Ponadto, przysługiwać będzie  prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego e aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

        Salonmeble.com.pl ZUH z siedzibą w Zbrosławicach 42-674 przy u. Wolności 130 nie powołuje inspektora danych osobowych. W sprawach związanych z Państwa danymi oraz celem wykonania ww. praw, mogą Państwo się kontaktować z firmą w formie pisemnej na adres siedziby lub za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą mailową na e-mali: biuro@salonmeble.com.pl

 

 

 

 

 

 


 
 

do góry
projekt i realizacja: Orange Moon - Agencja Marketingowaoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl