Regulamin


I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu meblowego jest:

Salon Meblowy Zbrosławice
Zakład Usługowo Handlowy 
ul.Wolności 130
Zbrosławice 42-674

NIP 6452152094

Konto firmowe
Bank PKO BP 10 1020 2368 0000 2302 0535 6961


e-mail: biuro@salonmeble.com.pl
Kontakt telefoniczny +48 513 591 067 lub 32 666 45 25

Adres do odbiorów Magazyn

Salon Meblowy Zbrosławice
ul. Wolności 130
Zbrosławice 42-674

 

 II.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy i jego zawartość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, złożenie zamówienia w sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do Umowy kupna - sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.

2. Korzystanie strony internetowej www.salonmeble.com.pl jest nieodpłatne i oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na warunki określone w Regulaminie.

3. Regulamin naszego sklepu określa warunki w zakresie zgłaszania Zamówień oraz zawierania Umów kupna - sprzedaży pomiędzy Klientami a Właścicielem sklepu w przedmiocie zakupywania produktów.

4. Właściwym prawem dla zawieranych umów kupna - sprzedaży jest prawo polskie.

5. Klientami mogą być wyłącznie:

a) Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

b) Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych.

c) Osoby prawne.

 

III.BIURO OBSŁUGI SALONU MEBLOWEGO

1. Nasze Biuro Obsługi Klienta jest czynne codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00

2. Wszelkie informacje Klient uzyska dzwoniąc pod numer +48 513 591 067 od poniedziałku do piątku w godzinach 9- 17 lub mailowo pod adresem: biuro@salonmeble.com.pl

Zapraszamy wszystkich Klientów do stawienia się osobiście w siedzibie firmy SALONMEBLE w Zbrosławicach przy ul.Wolości 130.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Czas realizacji Zamówień prezentowany jest przy każdym produkcie.

2. Nasz Salon Meblowy przestrzega podanego czasu dostarczania zamówień. Czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się tylko w przypadkach szczególnych i niezależnych np. w okresie świąteczno-noworocznym lub podczas przerw technologicznych w fabrykach.

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpływu należności za zamówiony Towar od Klienta na podane konto firmy do dnia dostarczenia zamówionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres.

4.Firma zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadkach szczególnych, niezależnych od nas W takich sytuacjach Klient zostanie natychmiast powiadomiony i jednocześnie zostaną zwrócone należności wpłacone przez Klienta.

5. Zamówienie tzw. „złożone” składające się z co najmniej dwóch Towarów o różnych czasach realizacji, realizowane jest standardowo partiami wg zamówionych Towarów licząc od najkrótszego czasu realizacji Zamówienia. W szczególnych przypadkach takie zamówienie realizowane jest w całości po skompletowaniu wszystkich Towarów z Zamówienia.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności rejestracji lub całodobowo przez pocztę elektroniczną.

2. Zamówienia na sklepie internetowym przyjmujemy codziennie przez całą dobę.

3. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie mailowe wysłane automatycznie przez nasz sklep.

4. Dokonanie zakupu zobowiązuje Kupującego do opłacenia w ciągu 4 dni kalendarzowych dokonać płatności za realizację Umowy kupna - sprzedaży zgodnie z możliwymi sposobami płatności podanymi na naszym sklepie.

5. Zamówienie staje się Umową kupna - sprzedaży i ma charakter wiążący tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

6. Zamówienie nie opłacone zostanie anulowane w przeciągu 7 dni .


VI.PŁATNOŚCI

1.Sklep internetowy www.salonmeble.com.pl umożliwia Klientom następujące sposoby dokonywania płatności:

a) Przelew zwykły - pełna wpłata  na Konto Firmowe:

         Bank PKO BP 10 1020 2368 0000 2302 0535 6961

lub zaliczka 50 % na Konto Firmowe- zaliczki, nie można opłacić kartami płatniczymi- wyłącznie przelewem

b) Przelew online poprzez system payU

c) Raty poprzez system sprzedaży ratalnej Bank Credit Agricole Bank Polska S.A.

d) Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

e) Brak możliwości płacenia zaliczki kartą płatniczą.

 

Prosimy dokonując płatności płatności za zamówiony Towar, koniecznie podać w treści przelewu następujące informacje:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) numer Zamówienia.


VII. GWARANCJA

1. Wszystkie Towary prezentowane na naszym sklepie są fabrycznie nowe, i posiadają gwarancje Partnera lub Właściciela.

2. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania Towaru Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia.


VIII. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

1. Koszt dostawy towaru podany jest indywidualnie dla każdego Towaru i wyszczególniony przy każdym z naszych produktów.

2. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia oraz montażu zakupionego towaru.

3. Zamówiony Towar dostarczamy firmami kurierskimi lub transportem własnym.

4. Informacja o dostawie odbywa się z wyprzedzeniem 1-2 dniowym- zakres czasowy trzygodzinowy, prosimy o niezmienianie godzin dostawy lub wcześniejsze poinformowanie naszego Biura.

5. Zawierając umowę sprzedaży kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny ale również do odebrania zakupionej rzeczy.

6. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

7. Termin doręczenia przesyłki regulowany jest głównie przez firmy kurierskie, zazwyczaj obejmuje zakres czasu pomiędzy 24 -72 godziny licząc od momentu wyjścia towaru z magazynu .

8. Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście po konsultacji z Biurem Obsługi Klienta.

9. W przypadku nie odebrania transportowanych mebli przez klienta w podanym przez nas terminie, koszty transportu pokrywa kupujący.

 

IX.REKLAMACJE TOWARU

1. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych.

2. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o kopie następujących dokumentów: rachunku zakupu lub potwierdzenie przelewu lub Faktury VAT, karty gwarancyjnej oraz protokołu zaistniałej szkody w trakcie transportu, wyciągu z konta lub kopii zamówienia przesyłanej na e-mail.

3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji zakupionego Towaru zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.

4. Różnice w odcieniu wybarwienia drewna, blatów, listew, płyty laminowanej,tkanin tapicerowanych mebli, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.

5. Wszystkie Towary przedstawione na zdjęciach portalu mają wyłącznie charakter orientacyjny i wizualny. W związku z tym, nieznaczne różnice w kolorystyce danego produktu pomiędzy tym co na zdjęciu a tym co w rzeczywistości, nie będą podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


X. ZWROTY TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta : Klient może odstąpić od Umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru.

2. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres:SALON MEBLOWY Zbrosławice ul.Wolności 130. Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu . Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny.

3. Po otrzymaniu zwróconego Towaru bez wad łącznie z wymaganymi dokumentami, Biuro Obsługi Klienta w terminie do 14 dni roboczych rozliczy zwrot należności dla Klienta.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 


XI. WYJĄTKI OD ZWROTÓW TOWARU

1) W myśl Art. 38,Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku naszego sklepu takimi produktami są:

b) meble produkowane na indywidualne zamówienie - takich z możliwością wyboru obicia tkaniny (np. sofy, narożniki) / koloru drewna np. łóżka piętrowe, stoły, krzesła

c) meble produkowane na wymiar - o ile jest możliwość dotycząca zmiany wymiaru jak wydłużenia, skrócenia itp....


XII. OCHRONA NASZYCH KLIENTÓW

Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy do celów marketingowych i ewidencyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: 

Salon Meblowy Zbrosławice Zakład Usługowo Handlowy Danuta Szybowska
ul.Wolności 130 Zbrosławice 42-674  NIP 6452152094

 3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą .
 • Adres wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru. 
 • Nr telefonu – kurier kontaktuje się z tobą telefonicznie podczas dostarczania towaru. Dzwonimy także w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową zgodnie z zasadami określonymi w newsletterze
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 
 • W celu lepszego dopasowania oferty w naszym sklepie internetowej stosujemy anonimowe statystyki Google Analitics oraz kod remarketingowy Google

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: 

 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia w naszej bazie przez okres dwóch lat (lub do innego czasu obowiązywania gwarancji) pozostawiamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).
 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. 

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego. 

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres biuro@salonmeble.com.pl lub listem poleconym na adres, który znajdziesz w zakładce kontakt.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ SALONMEBLE.COM.PL ZUH UL.WOLNOŚCI 130 ZBROSŁAWICE 42-674


Szanowni Państwo.

W dniu 25 maja 2018 r. w Polsce zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (2016/679) z dnia 27 kwietnia 216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  9546/WE (dalej jako:  „RODO”). Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO w zależności do tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Administratorem  Państwa danych osobowych jest i pozostanie Zakład Usługowo Handlowy ul.Wolności 130 Zbrosławice 42-674 NIP 6452152094 REGON 240898222

Nasz firma przetwarza i będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży, bądź zawarciem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Salonmeble.com.pl (dalej jako: Umowa).

Ponadto nasza firma przetwarza i będzie przetwarzać informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (Internet, rejestr KRS, baza CEiDG),tworząc własną bazę danych. Wśród tych informacji mogą się pojawić dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych.

Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompleksowe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przez ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszej informacji.

Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

 1. Zgoda, to jest dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, wskazana w art. 6 ust.1 lit. A) RODO

 1. Wymogi kontraktowe to jest konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Umowy lub podjęcia z Państwa inicjatywy przed jej zawarciem (np. poprzez złożenie zamówienia towarów oferowanych przez nasz sklep), wskazane w art. 6 ust.1  lit.b) RODO;

 2. Wymogi ustawowe  to jest konieczność wypełniania przez Salon Meblowy ZUH obowiązków prawnych  wynikających z przepisów prawa wskazane w art. 6 ust.1 lit.c) RODO;

 3. Uzasadnione wymogi administratora, to jest koniecznośc realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy wskazane w art. 6 ust.1  lit.f) RODO;


W oparciu o powyższe legalne podstawy przetwarzania danych Salon

Zakład Usługowo Handlowy w Zbrosławicach będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. W celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody- w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Salon Meblowy nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

 2. W celu oferowania produktów naszej firmy, analizy możliwości zawarcia Umowy, oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy lub jej wykonaniem, w tym poprzez budowanie Państwa profilu jako kontrahenta, analizowanie go i tworzenie prognoz oraz potrzeb, a następnie – w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa zamówień, a także zawarcia umów towarzyszących np. umów zabezpieczających wierzytelności .

 3. W celu przestrzegania przez naszą firmę Salon Meblowy ZUH przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych.

 4. W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu produktów Salonu meblowego. w związku z Umową, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu TI – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

 5. W celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej www.salonmeble.com.pl w zakładce kontakt – na podstawie wymogów kontaktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związanych jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas z następujących terminów:

 1. Przez czas, w którym prawa nakazują przechowywanie danych,  

 2. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których koniecznie jest dysponowanie danymi.

Pozyskane do Państwa dane będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Salon meblowy podmiotom tj.;

 1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz naszej firmy, np. dostawcą usług IT, audytorom, doradcom podatkowym i prawnym, na podstawie wmów o powierzenie przetwarzania danych osobowych

 2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych nasza firma opierać się będzie na  zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, a także zawarcia Umowy.

W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych  będą mieli Państwo prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Ponadto, przysługiwać będzie  prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego e aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

        Salonmeble.com.pl ZUH z siedzibą w Zbrosławicach 42-674 przy u. Wolności 130 nie powołuje inspektora danych osobowych. W sprawach związanych z Państwa danymi oraz celem wykonania ww. praw, mogą Państwo się kontaktować z firmą w formie pisemnej na adres siedziby lub za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą mailową na e-mali:biuro@salonmeble.com.pl

 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo: Wymagana maseczka · Pracownicy noszą maseczki · Dezynfekcja powierzchni między kolejnymi klientami ·

do góry
projekt i realizacja: Orange Moon - Agencja Marketingowaoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl